Giao thông

Từ 1/4, thuế BVMT với xăng giảm 2.000 đồng/lít

Dự án nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế BVMT đối với xăng là 2.000 đồng/lít, giảm 2.000 đồng so với mức cũ là 4.000 đồng/lít.