Giao thông

Honda Việt Nam tuyên dương các HEAD xuất sắc nhất trong hoạt động đào tạo Lái xe an toàn Quý 4/2022

Nhằm ghi nhận những đóng góp của các HEAD trong hoạt động đào tạo LXAT, HVN đã đánh giá và tuyên dương các HEAD thuộc 3 miền Bắc – Trung – Nam có hoạt động tích cực nhất trong Quý 4/2022.