Trong nước

Toyota Việt Nam bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam vừa giới thiệu Tổng Giám đốc mới của Công ty - Ông Keita Nakano.