Trong nước

Năm 2022, Honda bán được hơn 30.000 ô tô tại Việt Nam

Ngày 19/1/2023, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức công bố kết quả kinh doanh năm 2022 trong đó có mảng ô tô và các hoạt động xã hội.