Honda Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng năm 2024

Honda Việt Nam (HVN) nhận giải thưởng Rồng Vàng vinh Danh các Doanh nghiệp Rồng Vàng năm thứ 23