Phụ kiện xe

Cách xử lý khi xe máy bị thủng ống xả

Xe máy bị thủng ống xả khi di chuyển sẽ gây ra những tiếng nổ khó chịu, vậy xử lý vấn đề này như thế nào cho tiết kiệm chi phí?