Emagzine

Cafe Thứ 7

13:34 05/08/2022

Thiết kế mẫu bán tải điện VinFast này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người đã tỏ ra rất hào hứng với mẫu xe này mặc dù đây mới chỉ là ý tưởng nằm trên giấy tờ.