Frankfurt

Những cột mốc đáng nhớ của Frankfurt Motor Show (phần 2)

Bắt đầu từ năm 1897, Frankfurt Motor Show (IAA) qua các biến cố đã trở thành triển lãm ô tô uy tín trên thế giới