21/08/2018 10:38

[Infographics] Sử dụng xe máy an toàn trong ngày nắng nóng

Hà Nội và miền Bắc đang quay trở lại những ngày nắng nóng. Nếu bạn thường xuyên phải chạy xe máy trong những ngày nắng nóng, cần quan tâm bảo vệ sức khỏe bản thân và bảo dưỡng xe an toàn.

Hà Nội và miền Bắc đang quay trở lại những ngày nắng nóng. Nếu bạn thường xuyên phải chạy xe máy trong những ngày nắng nóng, cần quan tâm bảo vệ sức khỏe bản thân và bảo dưỡng xe an toàn.

Theo Vietnamplus

Quang Cao

Bài Viết Liên Quan

Bình luận