Honda Việt Nam - Kết quả kinh doanh tháng 3/2024

tronganh
Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 3/2024

Autovina, 11.04.2024 - Honda Việt Nam (HVN) thông báo doanh số bán lẻ mảng kinh doanh xe máy & ô tô trong tháng 3/2024. Kết quả được tổng hợp bởi Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm/Nhà Phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN.

honda-doanh-so-thang-3-nam-2024-autovina-1712854648.jpg
 

Về mảng kinh doanh xe máy, doanh số bán xe máy của Honda trong tháng 3 vừa qua đạt : 134.196 xe, tăng 11,4% so với tháng trước và giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số cả năm tài chính 2024 là 2.051.194 xe, giảm 12,2% so với năm tài chính 2023.
Như vậy, thị phần xe máy của HVN trong năm tài chính 2024 đạt
82.5% (tính trong Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam – VAMM), tăng 1.6% so với năm tài chính 2023. Cụ thể:

honda-doanh-so-xe-may-32024-autovina-1712854707.jpg
 

(*) Năm tài chính 2024: từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024

Về mảng kinh doanh ô tô, doanh số bán ôtô của Honda trong tháng 3 vừa qua đạt 2.832 xe, tăng 124,1% so với tháng trước và tăng 90,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số cả năm tài chính 2024 là 25.553 xe, giảm 1,0% so với năm tài chính 2023, cụ thể:

honda-doanh-so-o-to-32024-autovina-1712855094.jpg

(*) Năm tài chính 2024: từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024