01/06/2017 11:29

Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2017

Tháng 6, mẫu xe của Honda Việt Nam thay đổi đáng chú ý nhất là mẫu côn tay MSX 125cc phiên bản 2017. Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2017 đã bao gồm thuế VAT.

 

XE SỐ:

 Wave Alpha 110cc (17,79 triệu đồng).

 Blade 110cc

Phiên bản: tiêu chuẩn (phanh đĩa, vành nan hoa): 19,60 triệu đồng.

Phiên bản thể thao (phanh đĩa, vành đúc): 21,10 triệu đồng.

 Wave RSX 110

 Phiên bản phanh cơ, vành nan hoa: 21,49 triệu đồng.

 Phanh đĩa vành nan hoa: 22,49 triệu đồng.

 Phiên bản phanh đĩa, vành đúc: 24,49 triệu đồng.

 Future 125cc

 Phiên bản vành nan hoa: 29,99 triệu đồng.

Phiên bản vành đúc: 30,99 triệu đồng.

 

XE CÔN TAY:

Winner 150cc

 Phiên bản thể thao: 45,49 triệu đồng.

 Phiên bản cao cấp: 45,99 triệu đồng.

 MSX 125cc (49,99 triệu đồng).

 

XE TAY GA:

Vision 110cc (29,99 triệu đồng).

Lead 125cc

Phiên bản tiêu chuẩn: 37,49 triệu đồng.

 Phiên bản cao cấp: 38,49 triệu đồng.

 Air Blade

 Phiên bản thể thao: 37,99 triệu đồng.

 Phiên bản cao cấp: 39,99 triệu đồng.

 Phiên bản sơn mờ đặc biệt: 39,99 triệu đồng.

 Phiên bản sơn từ tính cao cấp: 40,99 triệu đồng.

 SH Mode

 Phiên bản tiêu chuẩn: 50,99 triệu đồng.

 Phiên bản cá tính: 51,49 triệu đồng.

 Phiên bản thời trang: 51,49 triệu đồng.

 PCX 125cc

 Phiên bản tiêu chuẩn: 51,99 triệu đồng.

 Phiên bản cao cấp: 55,49 triệu đồng).

 SH125i

 Phanh CBS: 67,99 triệu đồng.

 Phanh ABS: 75,99 triệu đồng.

 SH150i

 Phanh CBS: 81,99 triệu đồng.

 Phanh ABS: 89,99 triệu đồng.

SH300i: 248 triệu đồng.

 

Quang Cao

Bài Viết Liên Quan

Bình luận