01/01/1970 08:00

Đề nghị bỏ tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhập khẩu

Theo Bộ Tài chính, nếu bỏ tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu và thay bằng một hình thức theo dõi quản lý khác thì sẽ tiết kiệm được nguồn lực, tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp và cho cả cơ quan quản lý…

Bộ Tài chính cho biết, trước đây việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu chủ yếu nhằm mục đích chống tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại qua các cửa khẩu phụ đường bộ, sau đó được hợp thức hoá bằng chính sách thu thuế bổ sung trong nội địa.
 
Hiện nay, không còn chính sách thu thuế bổ sung trong nội địa đối với hàng hoá nhập lậu, hàng không có nguồn gốc. Mặc dù cơ quan Hải quan đã có nhiều văn bản cải tiến việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy và hiện nay thực hiện theo công văn số 4995/TCHQ-GSQL ngày 8/11/2001 của Tổng cục Hải quan, nhưng việc xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu vẫn gây khó khăn, phiền hà cho cả phía cơ quan Hải quan và doanh nghiệp nhập khẩu.
 
Bên cạnh đó, nguồn gốc xe ô tô và xe gắn máy nhập khẩu có thể xác định thông qua bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu, và trên thị trường nội địa là hoá đơn bán hàng của doanh nghiệp.
 
Chính vì thế, để đơn giản hoá thủ tục hành chính, Bộ Tài chính đang đề nghị Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải cùng phối hợp để nghiên cứu tiến tới bãi bỏ tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu.
 
Cùng với đề nghị trên, Bộ Tài chính cũng đưa ra giải pháp quản lý khi bỏ tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu. Đó là: hồ sơ hải quan đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu ngoài các chứng từ theo quy định còn có thêm bản kê chi tiết số khung, số máy của xe. Do vậy khi bỏ tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp nhập khẩu và các đơn vị khi bán xe cho người tiêu dùng ghi thêm tiêu chí số, ngày của tờ khai hải quan và tên cửa khẩu nhập xe vào hoá đơn bán hàng. Căn cứ vào số, ngày và tên cửa khẩu nhập khẩu sẽ xác định được nguồn gốc của xe.
 
Bộ Tài chính cho biết, đối với Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT/BKHCNMT-TCHQ có liên quan đến tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu cũng đang được sử đổi, bổ sung do yêu cầu phải có hướng dẫn thực hiện Quyết định số 36/2010/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá.
 
Đối với Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an không đưa tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu vào hồ sơ đăng ký lưu hành xe.
 
Theo VOV

 

Quang Cao

Bài Viết Liên Quan

Bình luận