Nhìn lại hành trình tiến hóa mạnh mẽ và vững chắc của Ford Ranger

Cùng nhìn lại hành trình hơn 40 năm qua của Ford Ranger đã khiến khách hàng trên toàn thế giới đã trông cậy vào khả năng vận hành của mẫu xe này.