Album lái thử Audi Q5 2.0 TFSI Quattro hoàn toàn mới

Admin
Với Q5 thế hệ mới, Audi muốn nhấn mạnh đến một phong cách thể thao hơn, thời thượng hơn, an toàn hơn và tiết kiệm hơn

Với Q5 thế hệ mới, Audi muốn nhấn mạnh đến một phong cách thể thao hơn, thời thượng hơn, an toàn hơn và tiết kiệm hơn.

Album ảnh lái thử các mẫu xe của Audi tại Vũng Tàu nhân dịp ra mắt Audi Q5 phiên bản mới.

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu

Audi Q5 trong buổi lái thử xe tại Vũng Tàu 1

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 2

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 3

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 4

Audi Q5 trong buổi lái thử tại Vũng Tàu 11

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 5

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 6

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 7

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 8

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 9

Audi Q5 trong buổi lái thủe tại Vũng Tàu 10