Có gì tại AutoExpo 2018 tại Hà Nội?

Admin
(Autovina) - AutoExpo 2018 trở lại với quy mô tốt hơn nhiều năm trước, nhằm thoả mãn 'cơn khát' triển lãm chuyên ngành phương tiện tại Hà Nội. Những hãng xe mô-tô phân khối lớn là dấu ấn giúp AutoExpo tạo sự thu hút.

(Autovina) - AutoExpo 2018 trở lại với quy mô tốt hơn nhiều năm trước, nhằm thoả mãn 'cơn khát' triển lãm chuyên ngành phương tiện tại Hà Nội. Những hãng xe mô-tô phân khối lớn là dấu ấn giúp AutoExpo tạo sự thu hút.

Thanh Hoàng