Toàn cảnh Mercedes Fascination 2018 tại Hà Nội

Admin
(Autovina) - Triển lãm thường niên Fascination của Mercedes tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội, là ưu ái dành cho thị trường phía Bắc trong khi triển lãm chuyên ngành Việt Nam International Motor Show 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại TP Hồ Chí Minh.

(Autovina) - Triển lãm thường niên Fascination của Mercedes tiếp tục được tổ chức tại Hà Nội, là ưu ái dành cho thị trường phía Bắc trong khi triển lãm chuyên ngành Việt Nam International Motor Show 2018 sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại TP Hồ Chí Minh.

Duy Dũng