Trong nước

Muôn kiểu xử phạt xe sử dụng biển số giả tại các quốc gia trên thế giới

Chính quyền các nước đang ngày càng thắt chặt trong việc xử phạt những người sử dụng xe biển số giả khi tham gia giao thông.