Bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy, xe máy điện từ 1/3/2021

Từ ngày 01/03, theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP chủ xe ô tô, xe máy bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.