KƯỜNG NGÂN CHÀO THÁNG MỚI, QUÀ PHƠI PHỚI

Ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Lễ Quốc Khánh, nhiều niềm vui lại được nhân đôi với những phần quà từ Kường Ngân