HONDA VIỆT NAM HƯỚNG TỚI TRUNG HÒA CARBON VÀ KHÔNG CÓ TỬ VONG DO VA CHẠM GIAO THÔNG

tronganh
Honda Việt Nam công bố định hướng trung hòa carbon vào năm 2050 và không có tử vong do va chạm giao thông.
honda-viet-nam-trung-hoa-carbon-2050-trong-rung-autovina-1688817273.jpeg
 

Autovina, 07. 07. 2023 Honda Việt Nam công bố định hướng trung hòa carbon vào năm 2050 với tất cả các sản phẩm công ty cung cấp và không có tử vong do va chạm giao thông.

Hướng tới Trung hòa Carbon

Để hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, HVN áp dụng 2 chiến lược chính: Tăng cường các hoạt động tiết kiệm năng lượng và Phát triển nguồn năng lượng sạch, đặt mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm 46% CO2 so với năm 2019.

honda-vietnam-trung-hoa-carbon-2050-dien-ap-mai-nang-luong-tai-tao-autovina-1688817420.jpeg
 

Theo đó HVN hợp tác với các nhà cung cấp để cắt giảm CO2, như năm 2023 chính thức đưa vào vận hành hệ thống điện áp mái tại 2 nhà máy Vĩnh Phúc và Hà Nam với tổng công suất 8MWp, góp phần giảm sử dụng điện lưới quốc gia hơn 7,5 triệu kWh/năm, tương đương giảm khoảng 4.700 tấn CO2/năm, qua đó đến cuối năm tài chính 2024 dự kiến sẽ giảm 16% CO2 so với năm 2019.

Bên cạnh đó, HVN còn tăng cường tham gia vào các hoạt động trồng cây từ năm 2008 đến hết năm tài chính 2023 với tổng diện tích lên tới 814 ha, riêng năm tài chính 2023 đã trồng 1.100 cây xanh đô thị và dự kiến năm tài chính 2024 sẽ trồng thêm 20,2 ha cây xanh.

Để cắt giảm CO2 đến năm 2030 là 34% so với năm tài chính 2020, HVN tiếp tục theo hai định hướng chính là cải thiện động cơ đốt trong và phát triển sản phẩm mới sạch hơn, như cải tiến hiệu suất buồng đốt, nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học và cân nhắc về xe máy điện tương lai cho thị trường Việt Nam. Từ năm 2023, HVN cũng ra mắt thị trường Việt Nam loạt ô tô thân thiện với môi trường, như dòng xe HEV của Honda có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 30% so với xe sử dụng động cơ thuần xăng.

Mục tiêu không có tử vong do va chạm giao thông

Về mục tiêu không có người tử vong do va chạm giao thông vào năm 2045 của Chính phủ, HVN sẽ tiên phong trong các hoạt động về ATGT theo kịch bản 4e”, đó là:

- đánh giá (evaluation) - phối hợp với VAMM, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Học viện Cảnh sát nhân dân nghiên cứu 790 vụ tai nạn giao thông nhằm xác định nguyên nhân tai nạn và đề xuất giải pháp hiệu quả và lộ trình thực hiện với Chính phủ nhằm cải thiện an toàn giao thông tại Việt Nam.

honda-viet-nam-trung-hoa-carbon-2050-an-toan-giao-thong-autovina-1688817448.jpeg
 

- giáo dục (education) - triển khai và mở rộng các hoạt động mới về đào tạo ATGT, trong đó năm tài chính 2024 sẽ đào tạo 22,3 triệu lượt khách hàng và người dân, đưa vào hoạt động trung tâm đào tạo ATGT thứ 2 tại TP.HCM (dự kiến tháng 3.2024)…; tăng cường chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm và kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho phụ huynh.

- kỹ thuật (engineering) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ an toàn để bảo vệ người lái xe, đó là các công nghệ chống bó cứng phanh, phanh kết hợp trên xe máy, công nghệ Honda Sensing trên tất cả các loại ô tô.

- phối hợp (external affair) chặt chẽ với các cơ quan nhà nước trong xây dựng chính sách tăng cường an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời cùng phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc tiêu chuẩn hóa số lượng và chất lượng đào tạo về ý thức tham gia giao thông an toàn trong nhà trường