Đánh giá

Tổng hợp các lỗi cơ bản của xe GPX Legend

Dưới đây là tổng hợp các lỗi cơ bản trên GPX Legend và cách khắc phục.