Bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy, xe máy điện từ 1/3/2021

Admin
Từ ngày 01/03, theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP chủ xe ô tô, xe máy bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự Autovina

Từ ngày 01/03, theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP chủ xe ô tô, xe máy bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Theo Nghị định 03/2021/NĐ-CP từ 01/03 chủ xe cơ giới bắt buộc phải có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Cụ thể:

Phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh từ 50 cc trở xuống và cả xe máy điện là 50.000 đồng/năm, với những xe từ 50 cc trở lên là 60.000 đồng/năm và mô tô 3 bánh là 290.000 đồng/năm.

Với ô tô không kinh doanh vận tải mức phí bảo hiểm từ 437.000 đồng/năm đến cao nhất là hơn 1,8 triệu đồng/năm. Những xe ô tô kinh doanh vận tải chở người, chở hàng có những quy định cụ thể trong Thông tư 04 (2021) của Bộ Tài Chính. Mức đóng phí bảo hiểm thấp nhất là loại ô tô kinh doanh dưới 6 chỗ 756.000 đồng/năm và mức cao nhất là hơn 4,6 triệu đồng/năm.