Hà Nội triển khai dán thẻ định danh với ô tô để thu phí không dừng

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ...

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức thu phí không dừng trên địa bàn.

Theo đó, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội được yêu cầu chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí.

Hà Nội yêu cầu triển khai dán thẻ định danh với ô tô để thu phí không dừng thay vì thu phí thủ công như hiện tại gây ùn tắc - Ảnh minh họa

Các cơ quan này cũng có trách nhiệm vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện dán thẻ định danh đối với xe ô tô cá nhân để tham gia dịch vụ thu phí ETC, không sử dụng hình thức thu phí thủ công kể từ ngày 1/6/2022.

UBND TP cũng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng; chủ động theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT, UBND Thành phố kết quả tổ chức thực hiện.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành ký Công điện số 155 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Công điện nêu rõ: Trong thời gian qua, Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai đầu tư hệ thống thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC) tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên toàn quốc theo đúng quy định tại Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ, thuận tiện cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GTVT, đến nay, số phương tiện dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ thu phí ETC còn thấp (đạt khoảng 50% số phương tiện trên toàn quốc), điều này chưa phát huy tốt hiệu quả của hệ thống thu phí theo hình thức ETC.

"Để phát huy hiệu quả hệ thống thu phí theo hình thức ETC, góp phần giảm ùn tắc giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, tiến tới xóa bỏ hình thức thu phí thủ công yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (kể cả đối với các đơn vị trực thuộc) để sử dụng dịch vụ thu phí ETC khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí...", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Link nội dung: https://autovina.com/ha-noi-trien-khai-dan-the-dinh-danh-voi-o-to-de-thu-phi-khong-dung-a24052.html