Hennessey HPE700 LS9 Camaro 2010: Độ xe kiểu Mỹ!

Một chiếc xe cá tính, một cỗ máy cơ bắp, một đấu sĩ bất khả chiến bại...Tất cả đều đúng với Hennessey HPE700 LS9 Camaro.
Chơi xe

Ôtô 'lập dị' lai robot và xe tăng

Ôtô 'lập dị' lai robot và xe tăng
Chơi xe