Triệu hồi 1.700 xe Audi A5 và Audi S5 đời 2017

(Autovina) - Khoảng 1.700 chiếc xe mui trần Audi A5 và Audi S5 đời 2017 nằm trong danh sách bị triệu hồi.
Giá xe