29/02/2008 10:41

Người đẹp trên đường cao tốc

"Còn 10 vòng nữa mới kết thúc, nóng quá!"
 
 

Lốp Hankook chưa bao giờ bị đánh giá thấp
  
"Ngồi khoe đồ"

Ngồi trên nắp ca-pô chắc hẳn rất lạnh
 
 
Làm duyên trước ống kinh bên cạnh
 
  
Nữ cao bồi châu á

autovina

Quang Cao
Tags
lốp

Bài Viết Liên Quan

Bình luận