12/04/2017 17:06

Công an quận 4, Tp Hồ Chí Minh tìm chủ sở hữu của 355 xe máy bị lấy cắp

Mới đây, các chiến sỹ công an quận 4, TP.HCM vừa công bố danh sách 355 chiếc xe máy không rõ nguồn gốc đang tạm giữ để tìm kiếm chủ nhân. Được biết đa phần đây là xe bị lấy cắp và nếu sau 30 ngày không ai tới nhận xe thì công an quận 4 sẽ lập thủ tục để bổ sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

công an bàn giao xe máy bị đánh cắp

Ảnh minh họa

Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) quận 4, TP.HCM vừa ra thông báo tìm kiếm chủ sở hữu của 355 chiếc xe gắn máy. Thời hạn để xin nhận lại xe là trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng trên báo Pháp luật Online (từ 25/03/2017). Thông tin liên hệ để nhận lại xe: Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 4, địa chỉ: số 14 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, gặp anh Nguyễn Hồng Quân, SĐT: 083.9402042.

Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu không ai liên hệ nhận các xe máy trên thì Công an quận 4 sẽ lập thủ tục tịch thu, bổ sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là danh sách số xe máy nói trên:

STT

BIỂN SỐ

SỐ KHUNG

SỐ MÁY

1

77-529-CV

Không rõ

DH88XE6088230

2

Không rõ

LWGXCHL1P50FMC*01003486*2001

1P50FMGD1003486

3

29P4-7721

VHLPCG0022H013081

1P50FMG-3*20294083

4

52Z2-2568

VNSPCG00515201743

LC150FMG*02043627

5

50E-4837

SYS36TX8MA016181

Rỉ sét

6

53V8-1541

NJ10020016657

LC150HMG*01548389*.

7

93N3-0498

RLHGC430XAY007278

GC43E-0807960

8

Không

LLCLXN3A8Y1063257

LC152FMH*00393057*

9

52M1-2069

Rỉ sét

Rỉ sét

10

52L9-7342

RLCN285205Y053666

XMVN

11

51Z8-6329

VNSPCG00515071922

1P50FMG-31*0383660*

12

50F6-0158

C50-5368080

C50E-5369710

13

54R3-2338

RRKWCH2UM8XP

VTT46JL1P50FMH003275

14

52L7-6703

Không rõ

Không rõ

15

51S2-2654

Không rõ

1P50FMG-3*10355765*

16

66H8-8525

RPDDCH2PD5A005065

VLFFDH52FMH-3*50005065*

17

79K7-6993

RRKWCR2NM5X615396

VHJL1P52FMH-1015396

18

52K7-7588

Không rõ

Không rõ

19

66K4-1015

VMXPCG0021H800952

VTRCF100E0800952

20

Không có

Không rõ

CT100E106714

21

51P5-7915

LFBXCGLF01L*011296*

LC150FMG*01231441*

22

51Z8-0573

LLCLXL303X1074680

Không rõ

23

52L3-8597

Không rõ

HA05E-0110437

24

61H4-5656

LHCXCHL01863468

LC150FMG*01863468*

25

51H3-9557

RMFHCH2MF6H001940

YLFFC1P50FMH*5K201940*

26

50YB-1618

Không rõ

Không rõ

27

Không có

Không rõ

1P550FMG-0*10262761*

28

62F5-8906

Không rõ

LC150FMG*01576669

29

51U7-0796

Không rõ

LC152FMH21005185*

30

51Z5-4983

WG110*991100840*

C100E-M*1174253

31

54X7-0186

RPDDCG9PD5A0A5528

VFPDIP50FMG*5AT552F

32

52K9-9016

VYA-N5V013YA014389

YIMM

33

Không có

FS100*2800025*

IP50FMG-3*10235320*

34

51N2-6592

RRKWCHDUM5X011314

VTTJL1P52FMH-R011314

35

31-465-P5

RRKWCB2UM7XB-02718

VTT29YX1P39FMB002718

36

51P3-3437

Không rõ

152FM-00077599

37

53P4-8058

Không rõ 

Không rõ

38

50P-1806

09-3013405

C70KAE TB3163

39

51Z6-8767

WE110C – 924185*

LC150FMG – 01924185 

40

66M2-4695

RLCS5C6308Y152960 

Không rõ

41

Không có

Không rõ

Không rõ

42

62S1-3856

RL1WCH9UM6B116482

VUMYG150FHH116482

43

66F7-8673

110-2001187

HD1P3FMH Y0182235

44

52L6-1003

LYLXCHL15Y0L028

Không rõ

45

51Z1-2687

LF3XCG0AZY4400050

1P50FML310600107

46

51U9-3235

RLHJC35095Y036915

JC35E0036997

47

Không có

VTTDCG023TT092797

VTT1P50FMG092797

48

63V1-6283

RLHWCH2UM6TP00294

RLHYX152FMH-B002295

49

Không có

VDLFH125C14743352

HN743352

50

52Z2-0664

RLHJA02071Y276211

Không rõ

51

Không có

YX110-Y0012241

Không rõ

52

54F1-4730

RRKWCH2UM7XC17543

VTT36JL1P52FMH017543

53

51Z8-7883

Không rõ

Không rõ

54

51Z7-1875

LLCXCGLL5Y00029346

1CE1

55

59E1-03225

RLGFB10AH9H013516

VMFB8A-H013516

56

54P2-4766

RMKWCH6UM6K617255

VKVIP52FMH-H617255

57

51X4-1653

*VVLPCG00325006409*

ZS150EMG*21002409*.

58

Không biển số

LXDXCGLO*20001201*

L52FM*20090101*

59

Không biển số

WTPCH022VT001258

Không rõ

60

51Z6-9689

LWGXCHL01574225

LC152FMG0574225

61

Không có

*LLCXCHLL*01516671*

LC152FMH*01516671*

62

61FH-3291

VHMDCB023HM017026

VHMCT50018026

63

Không có

YAVDCH084AV00106

VTTAVJLIP5FMH-A01006

64

53V2-1001

C100MN0102017

0100MNE0102017

65

52F1-7924

VMXLCG0062U101272

VIRIP50HM6401272

66

Không có

VTTWGH022TT*011163*

VTT1P52FMH*011163*

67

52K1-0367

XS100*1050210*

L0150FMG*01073822*

68

77H8-0391

VRK0CG035L2*200433*

VLKC01P50FMC*000200433*

69

70F7-8158

RMNWCHFMN7H005132

VIVHLFMI51FMH-V305132

70

90F5-7196

Không rõ

0LE100-1030050

71

52Z2-7575

NF100M0039972

NF100ME-0039972

72

51F1-3509

RMMWCH3MM51306951

VDP1P52FMH306951

73

51U8-3606

Không rõ

IP50FMG3*10267760*

74

67H1-3588

100*200014044*

HD1P50FMH*Y1114044*

75

52Z6-9116

AMNWCH7MN6H001072

VVCLC152FMH20001072

76

61H1-6573

Không rõ

LC1532FMH*01715984*

77

60M5-3668

VPDWCH032PD002354

VPD0R152FMH*10002354*

78

51P4-7059

: FLT00*10500548*

LC150FMG*01B50048*

79

Không có

RL1WLH3UM5B155416

FMYLFIPS2HIH3*50155416*

80

50S2-7071

Không rõ

71751B

81

50DC-1470

C50Z01685

57940TD

82

85L1-4558

X5100*33000289*

LCT50FMG*00608602

83

77N5-2047

RRKWCH1UM8XT07357

Không rõ

84

51Z7-8011

LWGXCHL*10263473*

Không rõ

85

54P1-7081

RLCS5C6107Y056300

5C61-056300

86

52N5-9451

Không rõ

1P53SMH*10357527*

87

51ZC-0969

C508122324

C50E8122516 

88

55X1-2624

VPWCH034DP501450K

Không rõ

89

54Z4-0981

Không rõ

ERL00FMG*108512*

90

50PA-4722

Không rõ

ERL00FMG*108512*

91

61H6-0364

C50-V343058

57776EA

92

52P2-4520

CF00M-5020558

C100ME5020558

93

53KB-2307

VDTDCB0730T000649

VDTGC139FMB000649

94

16H5-4585

Không rõ

Không rõ

95

53P2-3407

RPADCH1HY5A000271

VLF1P52FMH3*50038405* 

96

51F7-1759

Không rõ

Không rõ

97

51T6-8304

Không rõ

CT100E191415

98

70EA_0813

Không rõ

Không rõ

99

52S3-5760

RRTVCHFCX61001109

VTMSD152FMHA001041

100

51Z9-5167

FS100*3701790*

1P50FMG*10371768*.

101

52Z2-2454

F9H0K-30023698

ZSI52FMH*06002502*

102

51T6-3974

CT100F1458553

CT100E1458739

103

54Z3-9052

070-7010636

C70E-7010628

104

Không có

Không rõ

Không rõ

105

51S5-4211

169516

Không rõ

106

53R9-8178

RLCM5WP404Y009318

YMVN

107

51L6-3590

RLHHC09096Y524898

C100MEN7163

108

72K3-2620

RRRZCLE014D202454

VDTFS1520ML-202454

109

60K6-4080

Không rõ

LC150FMG*02036116*.

110

51Z1-5374

Không rõ

C50E-1285034

111

60L3-3612

Không rõ

LH100EML1149563

112

50LB-9080

C50627499

6258333

113

53S8-7047

LLCLXN3A6Y1079215

LC152FMH*00378959*.

114

53R4-8387

DR110*Y0188065*

HDIP53FM*Y0188065*

115

51P9-4646

Không rõ

ZS152FMH*82709423*

116

69FA-5796

Không rõ

ZS139FMP32112341

117

51F9-7347

VCRPCH0031R*108078*

CRLIOEMH08078

118

55X1-4598

VDNTXM08A4606076

Không rõ

119

60S2-4685

VMXL000034U126974

VTRDY150FMG8012974

120

75F9-5374

Không rõ

L0152FMH0587103

121

50AC-0209

C50-8142252

50AC-0209

122

51Z4-3441

Không rõ

LT602975

123

52Z2-0696

FZ110K2504617

1P53GMH*10359855*

124

51Y4-0926

Không rõ

VDP1P50FMG017389

125

Không có

7278GH

VPJL1O53FMH*020699

126

Không có

7278GH

Không rõ

127

Không có

Không rõ

Không rõ

128

52M8-5959

Không rõ

1P53FMH*10364164*

129

52S3-9631

RL1WCHPUM6P085676

VZS152FM*035676*. 

130

Không có

HP1P53FMH*99005027*

WG110*991100830*.

131

50EA-3252

Không rõ

Không rõ

132

Không có

Không rõ

Không rõ

133

17K1-6392

VKVDCH033UM012365

Không rõ

134

63F6-3328

LBCXCH110FSCH401VL00694

Không rõ

135

52L9-2251

LFB110*2000100231*

Không rõ

136

51Y3-7852

VTLWCH03242-005166

Không rõ

137

54U2-6198

Không rõ

Không rõ

138

Không có

SR110A*200134*

Không rõ

139

Không có

Không rõ

Không rõ

140

52L2-3381

Không rõ

Không rõ

141

52Z1-1028

NMEPCG00211008815

P008896

142

62F2-2862

RNDWCH1ND81B13848

VGZS152FMH-KM013848

143

Không có

Không rõ

Không rõ

144

54Z6-6991

HAOZ-1315004

HAOZE-1315074

145

53V2-9370

RNDWCH1ND81R1Z140

VDC7S152FMHJA*012140*

146

50CA-5049

C50-3306040

C50E-3306145

147

57-926EN

Không rõ

Không rõ

148

50C-5494

650YUAZ86

C50E-267488

149

50L2-1318

L0152FMH*01426021*

Không rõ

150

50FB-1611

Không rõ

C50E-6627866

151

72K9-6150

V5ADCG0335A7*004078*

DM100E0001028

152

51Z7-3506

D06-0728655

DGE100-0728655

153

51S5-3326

LF152FMH*0002271

VTLWCH032JL002271

154

79N8-4056

Không rõ

VDMD1000054969

155

51Z8-8928

Không rõ

1P55FMH*10342709*

156

52L9-6132

KLCN2B5607Y037131

Không rõ

157

72K6-7419

Không rõ

Không rõ

158

Không rõ

Không rõ

Không rõ

159

61V-3835

Không rõ

Không rõ

160

53R3-1005

Không rõ

Không rõ

161

53V7-5526

Không rõ

Không rõ

162

Không rõ

Không rõ

Không rõ

163

52Z4-4630

VTTDCH03377*020421*

Không rõ

164

51S2-6696

Không rõ

Không rõ

165

52H5-8083

Không rõ

Không rõ

166

51F8-1142

SD110*20001238*

LC52152FMH*Y0591719*

167

71K1-2641

Không rõ

VK150FMG0005590

168

Không rõ

VNSPCG00515072337

Không rõ

169

52Z5-3680

VDPDCG044DP400937

VDP1P50FMG440937

170

Không rõ

Không rõ

Không rõ

171

50R-8180

Không rõ

Không rõ

172

Không rõ

RMKWCH6UM5K608593

Không rõ

173

53Z1-9908

RMUDCH1MU61014759

Không rõ

174

Không rõ

Không rõ

C50F110742

175

69FS-8361

Không rõ

9960-22

176

Không có

176VS110*33010282*

1P53SMH*33010282*

177

51T9-9859

Không rõ

Không rõ

178

70K6-4345

VHF

Không rõ

179

50CA-3857

Không rõ

Không rõ

180

52N4-1716

Không rõ

Không rõ

181

72F9-1691

Không rõ

Không rõ

182

Không có

Không rõ

Không rõ

183

Không có

VTHWC,H023TH030602

Không rõ

184

52Z2-8985

RNDDCHPND51*101338*

Không rõ 

185

52Z1-5721

VDPPCG0021P009803

Không rõ

186

54Z5-7581

RRKWCH0UM7XP30233

VTTJL1P52FMH-N030233

187

67L3-0430

Không rõ

Không rõ

188

52Z3-4384

VTTPCG0227T*021237*

VTT1P50FMG*021237* 

189

52Z4-1346

LXDXCGL0Y08060592

Không rõ

190

51T6-3301

Không rõ

Không rõ

191

Không có

Không rõ

C70E-8524667

192

47H7-8648

Không rõ

Không rõ

193

50A3-4789

NZ110L-107949

NZ110LQLF-107949

194

51L3-7675

VLNDCG0B5UM300523

Không rõ

Quang Cao

Bài Viết Liên Quan

Bình luận